aaa
rss
Printvriendelijke versie

Dag- en nachtopvang

Het Woon- en Zorgcentrum Ter Moere voorziet eveneens in de mogelijkheid tot dag- en nachtopvang.

Doel : Het doelpubliek bestaat uit zorgbehoevenden, bejaarden die eenzaam zijn en sociale contacten wensen te leggen, bejaarden die bij hun kinderen of familie inwonen en overdag niet langer alleen kunnen blijven, enz… De gebruikers kunnen beroep doen op de dienstverlening van het rusthuis, zoals ondermeer verpleging en verzorging, deelnemen aan de activiteiten van de dienst animatie, het nuttigen van maaltijden, enz.

Contactpersoon

Woonassistent
Steven Versele
Tel. 09 340 89 01
E-mail

Ma. - vr.

Woe

08.30u - 12.00u
13.00u - 17.00u (op afspraak)

afwezig

Dinsdag

08.30u - 12.00u
13.00u - 17.00u

VERBLIJFSDAGPRIJS (m.i.v. 1 april 2017)

Opvang overdag

35,90 euro/dag

Opvang `s nachts

30,78 euro/nacht