aaa
rss
Printvriendelijke versie

Sociale woningen

socwoning"Project Opperstraat"

Het OCMW beschikt over drie sociale woningen, gelegen in de Opperstraat. Inzake de inschrijvings-, toelaatbaarheids- en toewijzingsvoorwaarden, is het sociaal huurbesluit van 20 oktober 2000 van toepassing.

De huuraanvragen worden gericht aan de sociale dienst. De toewijzing gebeurt door de OCMW-raad, rekening houdende met de wachtlijst (bijgehouden door de sociale dienst) en de rationele bezetting. Daarnaast worden de woningen prioritair toegewezen aan de inwoners van Moerbeke-Waas, in tweede instantie aan hen die 3 jaar woonachtig zijn in Moerbeke-Waas (in een periode van 6 jaar vòòr de toewijzing) of een bijzondere affiniteit hebben met Moerbeke-Waas.

Contactpersoon

Maatschappelijk werker
Stephanie Poppe
Tel. 09 326 71 94
E-mail