aaa
rss
Printvriendelijke versie

Administratieve hulpverlening

Bij de sociale dienst kan je terecht met allerlei administratieve vragen omtrent tegemoetkomingen, sociale zekerheid, vrijstellingen, enz. Enkele voorbeelden :administratief

  • aanvraag tegemoetkoming voor personen met een handicap
  • aanvraag sociaal telefoontarief - sociaal elektriciteitstarief
  • vrijstelling kabeldistributie
  • vrijstelling heffing oppervlaktewater
  • vermindering onroerende voorheffing
  • informatie omtrent pensioen
  • informatie en aanvraag omtrent de zorgverzekering
  • sociaal abonnement De Lijn ("VG netabonnement") voor personen met een inkomensgarantie voor ouderen (het vroegere gewaarborgd inkomen)
  • informatie over en aanvragen voor huisvestingspremies, huurwaarborg, enz… 
  • aanvraagformulier sociale woningen (cvba wonen)

Er worden desgevallend contacten gelegd met de diensten die de verschillende materies behandelen. Zo onderhoudt het OCMW op regelmatige basis contacten met vakbonden, mutualiteiten, de verschillende overheden, V.D.A.B. - RVA, energiedistributeurs (Electrabel, Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening), Ministeries, enz.

Contact: E-mail

Maatschappelijk werker
Stephanie Poppe
Tel. 09 326 71 94

Maatschappelijk werker
Dorien Van de Voorde
Tel. 09 326 71 95

Maatschappelijk werker
Femke Van de Walle
Tel. 09 326 71 96