aaa
rss
Printvriendelijke versie

Hulp aan asielzoekers

Omschrijving

OCMW Moerbeke helpt asielzoekers en vreemdelingen met een tijdelijk statuut waar wij voor bevoegd zijn.

We geven hen onder meer informatie over :

  • helpen zoeken naar geschikte huisvesting
  • taallessen
  • schuldbemiddeling
  • opvolgen van de asielprocedure
  • begeleiden in de zoektocht naar werk
  • bevorderen van de integratie
  • opvolgen van medische problemen
  • contactpersoon tussen scholen en betrokkenen
  • wegwijs maken in de sociale zekerheid (inschrijven bij mutualiteit,...)

dit doen we in samenwerking met andere welzijnsdiensten.

Vreemdelingen die een asielaanvraag ingediend hebben of ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, kunnen geen leefloon ontvangen maar wel een equivalent leefloon.
De bedragen van dat equivalent leefloon zijn dezelfde als die van het leefloon.

Voorwaarden

U dient effectief in Moerbeke te wonen.

Aanvragen

U dient uw aanvraag voor steun meestal te doen bij het OCMW van uw feitelijke verblijfplaats.

Contactpersoon

Maatschappelijk werker
Stephanie Poppe
Tel. 09 326 71 94
E-mail

Aanverwante onderwerpen