aaa
rss
Printvriendelijke versie

Juridisch advies

Rechtshulp

De dienst juridisch advies tracht meer duidelijkheid te creëren in het kluwen van wetteksten, van allerlei gerechtelijke procedures, van rechten en plichten, … Daarnaast kunnen er, afhankelijk van de individuele situatie, juridische adviezen worden verstrekt, bemiddelingen worden opgesteld met een tegenpartij, kunnen er verzoekschriften worden opgesteld, enz. Tot slot biedt de dienst juridisch advies een juridische ondersteuning aan de sociale dienst.

De hulpverlening van de dienst juridisch advies behandelt verschillende geschillen : huurgeschillen, echtelijke moeilijkheden, contractgeschillen, rechten/plichten als ouder/kind, enz.

Contactpesoon

Jurist
VERMEULEN Patrick
Tel. 09 326 71 97
E-mail