rss

Nieuws en info

18/04/17 - Agenda gemeenteraad 25 april 2017.

GEMEENTE 9180 MOERBEKE. Bijeenroeping van de gemeenteraad. Gemeentedecreet. Art.21. Behalve in spoedeisende gevallen en behalve in geval van toepassing van artikel 7, § 1, wordt de oproeping ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd. De oproeping vermeldt in ...
lees meer

12/04/17 - 5 infomarkten over de ombouw van de R4 Oost en West

Met de ombouw van de R4 West en Oost maakt de Vlaamse overheid werk van een vlottere, veiligere en fietsvriendelijkere R4 in Gent, Zelzate en Evergem. Van 3 april tot 31 mei loopt het openbaar onderzoek voor het project-milieueffectenrapport (project-MER). Dat is een onderzoek dat alle effecten ...
lees meer

12/04/17 - Beslissing plan-MER-screening PRUP Suikerfabrieksite en omgeving

De provincie Oost-Vlaanderen maakt momenteel een ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor de suikerfabrieksite en omgeving. Voorafgaand aan de plenaire vergadering werd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie besloten dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke ne...
lees meer

4/04/17 - Vacature: Begeleider/begeleidster BKO Alles Kids


lees meer

29/03/17 - Nieuwe provinciale groepsaankoop zonnepanelen

Zonnepanelen plaatsen is een duurzame keuze die bijdraagt aan een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. Zonnepanelen zijn ook een interessante investering, die meer opbrengt dan je spaargeld op de bank. Door samen naar de markt te stappen, krijgen we een scherpere prijs voor de aankoop en de plaatsing ...
lees meer

15/03/17 - Zitdagen voor het invullen van de personenbelastingen

Ook dit jaar kunt u terug beroep doen op de zitdagen voor het invullen van de personenbelasting (aanslagjaar 2017). De zitdagen vinden plaats op woensdag 17 mei en vrijdag 19 mei 2017 telkens van 09.00 – 12.00 u en van 13.15 – 16.00 u in de polyvalente zaal van de Bibliotheek, Statiestraat 4, Mo...
lees meer
Bekijk meer nieuws