rss

Belastingen & Retributies

Contacteer ons

Lindenplaats 7
9180 MOERBEKE
tel. 09 346 80 05

Openingsuren

openingsuren

       

Belastingen en retributies

Naam

Bedrag

geldigheids-periode

Kohierbelasting

Aanvullende belasting op personenbelasting

7 %

Jaarlijks

Opcentiemen onroerende voorheffing

1860 opcentiemen

Jaarlijks

Drijfkracht

€ 5 per eenheid en breuk kilowatt

2014-2019

Goedkeuring algemene milieubelasting (aanp. 2° verblijven)

€ 55

Jaarlijks

Belasting op het selectief ophalen van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen via gewichtsregistratie.

€ 0,30/kg rest

Jaarlijks

€0,12 /kg GFT + € 0,12/kg ledigingskost

Jaarlijks

Kampeerterreinen

€ 0,12 per m²

2014-2019

Tweede verblijven

€ 650

2013-2015

Caravans

€ 62

2014-2019

Niet-bebouwde percelen in verkaveling

€ 12,5 /meter en minimum € 250 per perceel

2013-2015

Vervoer dronken personen

€ 104 per rit

2014-2019

Tijdelijke privatisering openbaar domein

2014-2019

Belasting op leegstand van gebouwen en woningen

€ 990 voor een volledig gebouw of woonhuis

€ 300 voor elke andere woongelegenheid

2013-2019


Contantbelasting

Administratieve stukken

Identiteitskaarten +12jaar

+ € 3

-duplicaat identiteitskaart

+ € 3

-zeer dringende aanvraag

+ € 3

-Dringende aanvraag

+ € 3

-Herdruk pin-pukcode

€ 5

Identiteitsstuk -12jaar

€ 2

-duplicaat identiteitsstuk

€ 2

Stedenbk. Inlichtingen

€ 25 per perceel

Dossier in kader van natuurbehoud

€ 25

Arbeidskaarten

GRATIS

Belasting op de aanvragen tot het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen.

€ 62 (klasse 2 inrichting)

€ 250 (klasse 1)

2014-2019

Plaatsrecht markt

€ 0.25 per m²

2014-2019

Ontgravingen

€ 250/€ 75/€ 150

2014-2019

Belasting op hemelwater

Forfait: 1000.00 per jaar

2014-2019

Retributie

PMD-zakken

€ 0,25 /zak

Jaarlijks

Bouw en sloopafval

12,50m³

Jaarlijks

Gebruik gem. materiaal

Vanaf 2007

-nadar

€ 0,25 /stuk

-werfwagen

€ 8

-trap

€ 4

-watertank

€ 4

-verkeersbord

€ 1

-vrachtwagen met hijskraan

€ 50 per uur

-bestelwagen

€ 35 per uur

-manuren

€ 25 per uur

Gebruik IDM-containers

-1100 liter GFT

€ 30

-1100 liter PMD

€ 20

-1100 liter rest

€ 35

-1100 liter glas

€ 22

-1000 liter papier/karton

€ 22

-120 liter rest

€ 3

-240 liter papier/karton

€ 5

-240 liter glas

€ 5

-120 liter PMD

€ 2

-120 liter GFT

€ 2

-afvalkit (3 containers)

€ 8

Retributie luxetrouwboekjes

€ 15,00 (plastiek)
€ 18,00 (leder)

Begravingen (gr 03/03/2011)

Vanaf 2001

-grondconcessie inwoner

€ 620 (50 jaar)

-grondconcessie niet –inwo

€ 992 (50 jaar)

-columbarium/begraven urne inwo

€ 124 (20 jaar)

€ 372 (50 jaar)

-columbarium/begraven urne niet-inwoner

€ 372 (20 jaar)

€ 992 (50 jaar)

-asverstrooiing

€ 124

Belasting op frituren

€ 2.250 per jaar

2014-2019

Nutsvoorziening op gemeentelijk openbaar domein

Sleufwerken: per dag en per lopende meter, rijwegen: € 2,00 voetpaden: € 1,5

Aardewegen: € 0,9

Dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken: max3m² per kalenderjaar € 1,00

2014-2019

Nieuws

    Komende Activiteiten

      Producten