rss

Schoolroutekaart

Wat?

Een schoolroutekaart:

  • geeft een overzicht van de veilige fietsroutes, de fietsroutes met beperkte voorzieningen en te mijden fietsroutes naar de scholen,
  • duidt de veiligste wegen aan,
  • markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen,
  • biedt juiste informatie aan over fietsuitrusting,
  • maakt het verkeersreglement voor fietsers duidelijker,
  • moedigt jonge mensen aan om gezond te bewegen,
  • geeft tips over veilig fietsen,
  • toont de fietspaden die in aanleg zijn of bestudeerd worden,
  • geeft de zones 30 in de schoolomgeving weer.

Waar?

De Provincie Oost-Vlaanderen nam in 2010 samen met de gemeenten Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate het initiatief tot de opmaak van een schoolroutekaart waarop aangeduid staat langs welke routes de leerlingen zich veilig met de fiets naar school kunnen verplaatsen.

Partners

De opmaak van de kaart is gebeurd in samenwerking met het gemeentebestuur, de lokale scholen, de politie en lokale organisaties zoals de Fietsersbond. De procesondersteuning gebeurde door Mobiel 21 vzw en het VSV.

7420schoolroutekaart zelzate wachtebeke moerbeke (pdf, 1.6 MB)