rss

Thermografische kaart

Ontdek hoe goed je dak geïsoleerd is met de thermografische kaart

In de nacht van 28 januari 2016 vloog een vliegtuig met een warmtecamera over Moerbeke om een thermografische kaart van de gemeente te maken. Aan de hand van deze warmtefoto kan je inschatten hoe goed je dak geïsoleerd is. Veel daken in Moerbeke zijn immers beperkt of niet geïsoleerd. Nochtans resulteert dakisolatie in een flinke besparing op je energiefactuur. Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken wil de gemeente de inwoners stimuleren om werk te maken van dakisolatie.

Interpreteer de isolatie van je dak aan de hand van de warmte-uitstraling

Hoe goed je dak geïsoleerd is, wordt bepaald aan de hand van de warmte-uitstraling. Deze warmte-uitstraling wordt weergegeven in een bepaalde kleur. Hoe roder de kleur, hoe meer warmteverlies door je dak. Dit betekent dat je dak niet voldoende is geïsoleerd. Heeft je dak eerder een groene of blauwe kleur, dan is het goed of zelfs erg goed geïsoleerd.

De dakenscan is enkel geldig voor verwarmde ruimtes. In een aantal situaties zal de foto geen correcte indicatie geven van de isolatie van de woning, zoals bij leegstaande woningen of bij het gebruik van bepaalde materialen als dakbedekking.

Voor meer informatie ben je welkom op de infoavonden. Individuele informatie kan je bekomen tijdens de zitdagen. Meer informatie over de data en inschrijvingen maken we hier later bekend.

Deze kaart op volledige grootte bekijken

Bekijk hier de ondersteuningsmaatregelen voor dakisolatie in Moerbeke:

Infoavonden

De gemeente organiseert een infoavond over de groepsaankoop dakisolatie.

  • Dinsdag 3 mei om 19u30 in de Bibliotheek. Inschrijven kan via dit formulier.

We organiseren ook één of meerdere informatieavonden over de thermografische kaart. Deze data publiceren we hier later.

Zitdagen

Wens je toch meer informatie op maat te krijgen? Kom dan naar de zitdagen en samen met een medewerker wordt je huis gecheckt! De data van deze zitdagen publiceren we hier later.

Veelgestelde vragen

1. Ik vind mijn dak niet terug

Het programma herkent slechts één schrijfwijze van een straat. Controleer even of je de straatnaam zeker juist schreef. Kijk ook na of er geen extra spatie na de straatnaam staat. Bovendien moet je het huisnummer in het aparte vakje rechts van het straatnaamvakje invullen. Na het invullen druk je op enter of op de zoekknop. Dan pas zoekt het programma het adres op. Aangezien de gegevens op de kaart momenteel nog niet gelinkt zijn aan het CRAB (Centraal referentieadressenbestand) komt men niet altijd onmiddellijk op de juiste woning terecht en moet men nog een beetje verder scrollen. De link met het CRAB wordt zo snel mogelijk in orde gebracht.

2. De ene kant van mijn hellend dak is helemaal anders ingekleurd dan de andere kant.

Een dakenscan gebeurt steeds na zonsondergang, maar hellende daken met matte en/of donkere dakpannen houden de warmte nog enkele uren vast, dit noemt men ‘solar load’. Daardoor lijkt het warmteverlies langs de zuid-zuidwestkant van de woning met een hellend dak zeer groot. Voor de gemiddelde warmteverliezen interpreteer je dus best de noord-noordwest of noordoostkant van het dak.

3. De platte daken in de straat zien er allemaal beter uit dan de hellende daken.

Een plat dak moet je strenger interpreteren dan een hellend dak. Behalve het warmteverlies via het dak, meet de dakenscan ook de weerkaatsing van warmte. Hellende daken vangen meer warmte op die van de zijkant komt (uitstraling van hoge bomen, andere gebouwen …) dan platte daken.

4. Mijn plat dak ziet er beter uit dan mijn hellend dak, toch hebben ze dezelfde isolatie.

Een plat dak moet je strenger interpreteren dan een hellend dak. Behalve de warmteverliezen via het dak, meet de dakenscan ook de weerkaatsing van warmte. Hellende daken vangen meer warmte op die van de zijkant komt (uitstraling van hoge bomen, andere gebouwen …) dan platte daken.

5. De rand van mijn dak is rood (of toch veel slechter dan de rest van het dak)

De randen van een dak kunnen een andere kleur hebben door een niet helemaal correcte overlap van de infraroodfoto en de gewone luchtfoto of door een uitstraling van de zijmuur van buren. Daar hoef je geen rekening mee te houden.

Het dak kan echter ook een uitbouw of een erkertje hebben dat minder geïsoleerd is.

6. Mijn hellend dak kleurt rood of mijn plat dak kleurt geel-oranje.

Uw dak verliest nogal wat warmte. Het is misschien niet goed geïsoleerd of er wordt heel warm gestookt. In beide gevallen is (extra) isolatie van uw woning waarschijnlijk een goed idee. Overweegt u om te investeren in dakisolatie? Schrijf je in voor de samenaankoop dakisolatie van Interwaas.

7. Mijn dak ziet er goed uit maar er is een rode of oranje vlek te zien.

De rode of oranje vlek kan wijzen op een dakraam, een uitbouw of een lichtstraat die minder goed warmte binnen houdt dan de rest van het dak.

Vlak onder een lichtstraat die hoger komt dan het plafond hoopt de warmte zich vaak op omdat warme lucht stijgt en een lichtstraat minder goed geïsoleerd is dan het dak zelf. Twee redenen waardoor de warmtemeting net op die plek oranje of rood kleurt dus. Wilt u het warmteverlies aanpakken? Een plexi plaat of een doorzichtig gordijn onder de lichtstraat kan de ophoping van warmte sterk beperken. Een dakraam vernieuwen kan de luchtdichtheid sterk verbeteren en verhoogt dus ook de isolerende kwaliteit van je dak.

Een rode vlek kan ook wijzen op de schoorsteen van een haardvuur of een kachel die in werking was op 28 januari. Een uitlaat van een condenserende of hoog rendement stookketel zal normaal geen rode vlek veroorzaken.

8. De luchtfoto komt niet overeen met de thermografische opname.

De gemeente leverde Aerodata de meest recente luchtfoto aan. Deze werd gemaakt in 2015. De luchtfoto werd bovendien overdag gemaakt, de thermografische opname 's avonds laat. De opnames zijn dus inderdaad niet helemaal gelijk. Op de thermografische metingen werden de gebouwen 'uitgesneden' op basis van de luchtfoto. Dus als je (bij)bouwde na de luchtfoto in 2015 zal je bijbouw nog niet opgenomen zijn op de thermografische beelden. Als je een gebouw afbrak, zal daar wel een kleur aan toegekend worden. 

9. Ik begrijp niet hoe ik de kleuren van mijn dak kan interpreteren.

Kom langs op één van de infomomenten. We communiceren hier later nog wanneer we deze organiseren.