rss

Dringende medische hulp

Wie illegaal in België verblijft en dus met andere woorden geen verblijfsrecht hebt, kan men op geen enkele manier financiële steun ontvangen van een Sociaal Huis.
Op dat moment heeft men enkel recht op een tussenkomst in dringende medische hulp op voorwaarde dat men deze kosten zelf niet kan betalen.
De tussenkomsten worden rechtstreeks geregeld met artsen en apothekers of met het ziekenhuis. De artsen oordelen of een bepaalde behandeling, onderzoek of ingreep dringend medisch is.

Voorwaarden

Men dient effectief in Moerbeke te verblijven.
Men dient illegaal te zijn en de arts moet een attest afleveren dat een bepaald onderzoek , een ingreep of het innemen van medicatie dringend medisch is.
Dit attest opent op geen enkele manier het recht op bijkomende steunverlening.

Contactpersoon

Maatschappelijk werker
Stephanie Poppe
Tel. 09 326 71 94