rss

Mantelzorgpremie

Omschrijving

Dit is een jaarlijkse toelage voor personen die dagelijks instaan voor de zorgen van een hulpbehoevende persoon aan huis. Hiermee geven we een blijk van waardering aan al diegene die zich belangeloos inzetten voor zorgbehoevende senioren.

Dit bedrag verschilt elk jaar en wordt in één keer uitbetaald.

Voorwaarden

De persoon voor wie gezorgd wordt moet minstens 21 jaar oud zijn op het moment van de zorgverlening.

Diegene die de aanvraag doet, moet door familiale en/of affectieve relaties verbonden zijn met de zorgbehoevende(n). Die banden moeten aantoonbaar zijn.

De persoon of het gezin bij wie de zorgbehoevende wordt verzorgd dient te voldoen aan volgende voorwaarden :

  • als alleenstaand : een netto belastbaar inkomen hebben dat niet groter is dan 31.388,19 euro op jaarbasis;
  • in geval van gehuwden of samenwonende partners : een gezamelijk netto belastbaar inkomen hebben dat de 37.095 euro niet overschrijdt.

(dit zijn de inkomensgrenzen die van toepassing zijn voor zorgjaar 2010, de aangepaste inkomensgrenzen aan de gezondheidsindex voor zorgjaar 2011 worden bekend gemaakt in de loop van januari 2010)

De bedragen, zoals bovengenoemd, worden verhoogd met 10 % per kind ten laste en nog eens bijkomend met 10% voor iedere persoon met een handicap die deel uitmaakt van het gezin, met een invaliditeitspercentage van minstens 66%.

De persoon of het gezin bij wie de zorgbehoevende wordt verzorgd, komt pas in aanmerking voor de provinciale mantelzorgpremie als de zorgbehoevende zelf een score heeft op de BEL-schaal vanaf 30 tem 34 of op de schaal van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid vanaf 12 tem 14 punten.

De persoon of het gezin bij wie de zorgbehoevende(n)wordt verzorgd, dient gedomicilieerd en effectief woonachtig te zijn in Moerbeke.

De zorgbehoevende moet een provinciale mantelzorgpremie genieten, alvorens recht te openen op de gemeentelijke mantelzorgpremie. 

Contactpersonen

Maatschappelijk werker
Dorien Van de Voorde
Tel. 09 326 71 95