rss

Brandveiligheid in PTI's (publiek toegankelijke inrichtingen)

Veiligheid is heel belangrijk in Moerbeke . Daarom werd in december 2015 een nieuw reglement goedgekeurd door brandweerzone Centrum en stelde de gemeenteraad op 30 juni 2015 een nieuw politiereglement vast met betrekking tot de brandveiligheid in publiek toegankelijke inrichtingen. Het zogenaamde PTI-reglement legt bepalingen op waar zo’n inrichtingen aan moeten voldoen op het vlak van brandveiligheid.

Het PTI-reglement is een uniform modelreglement dat vanuit het provinciebestuur ter beschikking werd gesteld. Ook Lochristi nam dus, in navolging van bijna alle andere gemeenten in onze provincie, dit reglement aan.

Voor wie

  • Voor eigenaars van publiek toegankelijke inrichtingen.

Voorwaarden

  • PTI’s zijn gebouwen, lokalen of plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn (gratis, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart).
  • Het PTI-reglement is dus van toepassing op cafés, feestzalen, jeugdlokalen, voetbalkantines, restaurants, ... ongeacht het aantal personen dat er binnen kan.

Uitzonderingen

Het reglement is echter niet van toepassing op:

  • Tijdelijke inrichtingen zoals tenten;
  • Gebouwen waar enkel erkende erediensten in worden gehouden;
  • Publiek toegankelijke inrichtingen waar al een specifieke reglementering geldt zoals winkels, ziekenhuizen, scholen of rusthuizen

Meer informatie in onderstaande bijlagen:

  • Folder (pdf, 330.5 kB) brandweerzone Centrum: Wat is een PTI?;
  • Toelichting (pdf, 2.4 MB) nieuwe PTI-reglementering brandweerzone Centrum:
  • Bijlage 1 (pdf, 703.0 kB): Specifieke bepalingen van toepassing op PTI's waarvan de voor het publiek toegankelijke oppervlakte kleiner is dan 100 m² en het maximaal aantal toegelaten personen minder dan 100 personen bedraagt;
  • Bijlage 2 (pdf, 1.1 MB): Specifieke bepalingen van toepassing op alle PTI's, andere dan bijlage 1.