rss

Reglementen

Net zoals het federale parlement wetten aanneemt en het Vlaamse parlement decreten, kan ieder gemeentebestuur gemeentelijke reglementen uitvaardigen. Hier vindt u enkele reglementen terug die in onze gemeente van kracht zijn: