rss

GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties)

Sinds 1 september 2010 geldt in de vier gemeentes van de politiezone Puyenbroeck het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Met de GAS willen Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate een hele reeks lokale overlastproblemen aanpakken, zoals bv. lawaai, vandalisme en wildplassen. De gemeentes kunnen bepaalde sancties zelf opleggen, zonder tussenkomst van het gerecht.

GAS ontlast gerecht en geeft meer armslag aan gemeentes.
Vóór de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties konden de gemeentes overlast enkel bestrijden via afzonderlijke politieverordeningen. De bestraffing van die overtredingen kon enkel gebeuren door het gerecht. Dat werd door de overvloed aan te behandelen zaken echter administratief overbelast. Hierdoor bleef deze zogenaamde kleine criminaliteit vaak zonder gevolg.

Een aantal veel voorkomende, lichte wetsovertredingen zijn daarom uit het Strafwetboek gehaald. Dit ontlast de parketten, zodat die meer tijd en middelen kunnen vrijmaken voor de bestrijding en bestraffing van zwaardere criminaliteit. Door deze lichte wetsovertredingen op te nemen in het politiereglement van de gemeentelijke administratieve sancties, kunnen de gemeentes van de politiezone Puyenbroeck voortaan zelf bepaalde sancties opleggen en zijn ze niet langer afhankelijk van het gerecht.

Hoe werkt het?
De politie stelt de overtreding vast en maakt een proces-verbaal over aan de provinciale sanctionerende ambtenaar. Die luistert eerst naar het standpunt van de overtreder. De sanctionerende ambtenaar kan ook een bemiddelingsgesprek voorstellen. Beide partijen krijgen dan de kans om hun kijk op de feiten te geven. Bij minderjarigen is bemiddeling zelfs verplicht.

Wat zijn de sancties?
De provinciale sanctionerende ambtenaar kan, na de overtreder te hebben gehoord en na een eventuele bemiddeling, een geldboete opleggen. Hierbij wordt het proportionaliteitsbeginsel gehanteerd: hoe zwaarder de overtreding, hoe hoger de boete. De geldboete bedraagt maximum 250 euro; voor minderjarigen vanaf 16 jaar is dit maximum 125 euro. Daarnaast zijn ook de tijdelijke schorsing of intrekking van een vergunning of sluiting van een inrichting mogelijk. Die sancties worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

Tegen de gemeentelijke administratieve sancties is beroep mogelijk bij de politierechtbank of bij de jeugdrechtbank (voor minderjarigen vanaf 16 jaar). Minderjarigen jonger dan 16 jaar kunnen geen administratieve sancties krijgen. Bij hen maakt de politie altijd een proces-verbaal over aan de jeugdrechtbank.

Bekijk hier het volledige politiereglement gemeentelijke administratieve sancties. (pdf, 645.3 kB)