rss

Infobrochure

INFOBROCHURE

Vlinderdreef logo lang

Praktische inlichtingen
over onze school

02 nellie (Kopie)

03 klas (Small)

Beste ouders,

Hieronder vindt u heel wat praktische informatie over onze kleuterschool.

Onderaan deze brochure laten we u enkele foto’s zien, om u al eens te laten proeven van de kleuterschool en u te laten zien welke activiteiten we ondernemen met onze kleutertjes.

- Lesuren:

Voormiddag van 08.25 u. tot 12.00 u.

Namiddag van 13.30 u. tot 15.25 u.

- Toezicht op de kleuterschool:
Vanaf 08.00 u. ’s morgens, vanaf 13.15 u. ’s middags is er toezicht door de kleuterleidsters.
Kleuters die vroeger naar school komen kunnen gebruik maken van de voorschoolse opvang in de eetzaal van onze school.
Voor de kleuters die blijven eten op school is toezicht voorzien op de speelplaats van de kleuters.

- Voor- en naschoolse opvang:
Onze school werkt volledig samen met de buitenschoolse opvang “Alles Kids”. Deze voorziet opvang vanaf 06.30 u. ’s morgens tot 18.30 u. ’s avonds. Ook op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en tijdens de vakanties verzorgt “Alles Kids” een kwalitatieve opvang.

Meer informatie is te verkrijgen bij Mandy De Smedt gsm 0486 64 27 88 of op de website van "Alles Kids" 

- Busvervoer:
De leerlingen kunnen op bepaalde
stopplaatsen opgehaald worden met de
bus.

04 bus (Small)

- Middagtoezicht: ( toezicht gans de middag verzekerd)
In de eetzaal kunnen de kinderen hun lunchpakket opeten. Er is drank (melk, chocolademelk, yoghurtdrank en fruitsap) en soep verkrijgbaar.
De kinderen kunnen ook onder begeleiding warme maaltijden gebruiken in de refter van de middenschool.
De kinderen die blijven eten, betalen € 0.25 remgeld.

- Geldverrichtingen:
De leerlingen brengen geen geld mee naar de school. Alle financiële verrichtingen worden op het einde van de maand meegedeeld via een factuur, (schoolfacturatie) die dan binnen de 14 dagen via uw bankinstelling wordt vereffend. Wanneer u aan uw bankinstelling een domiciliëringsopdracht geeft werkt het voor u en ons gemakkelijker.

- Sneeuwklassen
De leerlingen van het zesde leerjaar krijgen de kans om samen op sneeuwklassen te gaan. Zij kunnen reeds beginnen sparen vanaf het eerste leerjaar of zelfs vanaf de 1ste kleuterklas. Hoe vroeger men start, hoe kleiner de maandelijkse bijdrage. Ieder kind heeft een eigen spaarrekening.( méér informatie in de “afsprakennota”)

- Prijzen:
De prijzen van de dranken die op school kunnen bekomen worden kunnen nagelezen worden in de “ afsprakennota.”

- Telkens op woensdag vóór elke vakantie, (instapdatum) mag uw kleuter al eens komen proeven van de sfeer in ons klasje. Hiervoor krijgt u nog een speciale uitnodiging.

- Voor de inschrijving van uw kleuter hebben we een fotokopie van de SIS-kaart nodig.

- Eind augustus bent u van harte uitgenodigd, op de informatievergadering van de kleuterschool waarover u later nog informatie zal ontvangen. (We leggen daarin de werking van onze kleuterschool uit, en andere praktische tips.) Het oudercomité trakteert alvast op een glaasje om elkaar beter te leren kennen.

- We hebben een actief oudercomité, dat veel activiteiten organiseert, en waarvan u altijd deel kan uit maken.

- Er is een extra leerkracht van lichamelijke opvoeding, zowel voor de kleuters als voor de lagere school. Zo kunnen we optimaal gebruik maken van ons vele materiaal in onze prachtige turnzaal.

- Wekelijks brengen we met onze oudste kleuters een bezoek aan de plaatselijke bibliotheek.

- Franse les:
Talenkennis vinden wij zeer belangrijk! We besteden dan ook extra aandacht aan het leren van vreemde talen. Reeds vanaf de 3de kleuterklas krijgen de leerlingen Franse initiatie, in het vijfde en zesde leerjaar krijgen de leerlingen optioneel extra Franse en zelfs Engelse les. In het zesde leerjaar is er een uitwisselingsproject met een school uit Rhisnes bij Namen.

05 krant
Klik om te vergroten

- Onze school heeft ook aandacht voor: “Gelijke onderwijs kansen.”. Daarvoor hebben we een G.O.K. leerkracht en een Zorgcoördinator. (speciaal opgeleide leerkracht).
We besteden in onze school veel aandacht aan “ZORG” voor alle leerlingen. U kunt bij de ZORG-leerkracht altijd terecht als er problemen zijn met uw kind.
De kinderen worden opgevolgd aan de hand van Kindvolgsystemen, zowel kleuters als de leerlingen van het lager onderwijs.
Voor begrijpend lezen doet het 2de en 5de leerjaar aan interactie tussen kinderen via “Peer-tutoring”.

- We houden contact met u via een Heen & Weermapje.
Het spreekt vanzelf dat u altijd contact kan opnemen met de leerkracht voor een gesprekje.

- We hebben verschillende oudercontacten per jaar waarvoor we u dan vriendelijk uitnodigen, via een mededeling.

Het schoolteam hoopt u in onze school te mogen verwelkomen.

De directie en de leidsters,

06 nellie (Small)

07 graven (Small)

08 graven (Small)
09 graven (Small)

graven (Small)

nellie2 (Small)

12 peuter (Small)

13 peuter (Small)

14 peuter (Small)

15 peuter (Small)

16 kleuter (Small) (Kopie)

Kleuters leren omgaan met media, via leuke, op maat gesneden educatieve computerspelletjes…

18 kleuter (Kopie) (Kopie)

17 kleuter (Small)

Jaarlijks verzorgen we een spetterend Sinterklaasfeest, grootouderfeest of schoolfeest.

Peuters in actie

400x400-NellieCezar

20 sport (Small)

21 sport (Small)

peuters sporten 010 (Medium)

23 sport (Small)

24 sport (Small)

25 dino (Small)

K3 bij de dino’s

26 dino (Small)

27 dino (Small)

28 dino (Small)

29 dino (Small)

30 vlinder (Small)

gedicht (Small)

einde (Small)