rss

Adoptie

Burgerzaken

Lindenplaats 7
9180 MOERBEKE
tel. 09 346 80 05
Mail ons

Openingsuren

Ook bancontact beschikbaar

Wat?

  • In België of in het buitenland adopteren.
  • Minderjarigen of meerderjarigen adopteren.
  • Via een erkende adoptiedienst of met de omkadering van de bevoegde gemeenschap.
  • Zelfstandige adoptie. In dat geval legt u zelf de contacten voor de adoptie. U maakt dan geen gebruik van een erkende adoptiedienst, maar de omkadering en de controle van de adoptie gebeurt door Kind&Gezin.
  • Adoptie van de kinderen van uw partner.

Voor wie?

  • Alleenstaanden.
  • Gehuwden.
  • Samenwonenden die geen familieband met elkaar hebben.
  • Feitelijk samenwonenden moeten minstens drie jaar samenwonen om te mogen adopteren.

Hoe?

Een adoptie wordt altijd begeleid door de Gemeenschap of door een van haar erkende adoptiediensten.

Om de akte van de adoptie opnieuw aan te vragen, klik hier of ga zelf naar de Burgerlijke Stand in het gemeentehuis.

Links:
Internationale adoptie

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers

Kind & Gezin