rss

Overlevingspensioen bij overlijden van één der echtgenoten

Sociale zaken

Lindeplaats 7
9180 MOERBEKE
tel. 09 326 80 05
Mail ons

Openingsuren

Wat?

Na het overlijden van de echtgeno(o)t(e) kan een aanvraag ingediend worden om een

overlevingspensioen te krijgen.

Voor wie?

Voor personen van tenminste 45 jaar oud, behalve als deze een kind ten laste heeft of

ten minste 66 % blijvend arbeidsongeschikt is. Deze persoon moet minstens een jaar

gehuwd zijn, behoudens enkele uitzonderingen.

Meer informatie?