rss

Nutsvoorzieningen

Nutsvoorzieningen

  • PROXIMUS

Telefonie, internet, televisie, mobiel – www.proximus.be 

Maatschappelijke zetel
Koning Albert II-laan 27
1030 BRUSSEL

Bestellen van producten en diensten: 0800 22 800

Gratis nummer om storingen te melden: 0800 22 700

Facturatie: 0800 22 900

  • TELENET

Telefonie, internet, televisiewww.telenet.be

Liersesteenweg 4
2800 MECHELEN

Klantencommunicatiecentrum: 015 66 66 66

  • FLUVIUS

Beheer (onderhoud, uitbreiding en herstelling) van elektriciteits- en aardgasdistributienet – www.fluvius.be

Heistraat 88
9100 SINT-NIKLAAS

Algemeen nummer: 078 35 35 34

Gasreuk: 0800 650 65

Storingen en defecten gas/elektriciteit: 078 35 35 00

Defecte straatlampen: 0800 635 35 of www.straatlampen.be

  • DE WATERGROEP

Sectoraal Dienstencentrum Waasland - Info over aansluitingen en problemen tijdens de werkuren
Koning Boudewijnlaan 42
9160 LOKEREN
tel. 09 348 39 11
fax 09 348 90 46
info.oost.vlaanderen@dewatergroep.be
www.dewatergroep.be

Centrale permanente wachtdienst buiten de kantooruren: 016 30 13 40

Voor meer informatie in verband met facturatie waterverbruik:
Directie Oost-Vlaanderen, Klantendienst
Koning Boudewijnstraat 46, 9000 GENT
tel. 09 240 91 11
openingsuren: maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur en van 13.30 u. tot 16 uur