rss

GECORO

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening is samengesteld als volgt:

Maatschappelijke geleding

Vertegenwoordiger

Plaatsvervanger

Landbouw

Hilde Blondeel

Peter De Bock

Tuinbouw

Christel Goossens

Tom Leybaert

Natuur-Milieu

Daniël Helskens

Marie-Christine Dieleman

Industrie-Werkgevers

Robert Van Gaever

Sven Dekeyser

Handelaars

Jo Herssens

Theo Tollenaere

Werknemers

Marie-Jeanne Meul

Karel Van Stappen

Voorzitter

Noël Bleyenberg

Deskundigen

Noël Bleyenberg

Patrick Dieleman

Jeroen David

Freddy Meul

Secretaris

Mathias Beeldens

GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening)

WAT BETEKENT GECORO ?

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, is een gemeentelijke adviesraad inzake de ruimtelijke ordening.

TAKEN VAN DE GECORO

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening regelt de samenstelling en werking en geeft aan deze commissie een belangrijke, voornamelijk adviserende bevoegdheid in het kader van het gemeentelijk beleid inzake de ruimtelijke ordening.

Deze opdracht situeert zich vooral op het terrein van de planning (structuurplan, ruimtelijk uitvoeringsplan enz.) maar kan ook gaan over concrete stedenbouwkundige dossiers.

De GECORO kan advies verlenen op vraag van het gemeentebestuur, op vraag van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar en ook op eigen initiatief.

SAMENSTELLING VAN DE GECORO

De GECORO van Moerbeke telt in totaal 9 leden.

 • Volgende maatschappelijke geledingen worden vertegenwoordigd : 
 1. landbouw
 2. tuinbouw
 3. natuur-milieu
 4. industrie-werkgevers
 5. handelaars
 6. werknemers
 • Daarnaast zijn er 3 deskundigen op het vlak van de ruimtelijke ordening.

Naast deze 9 leden, waarbij de voorzitter begrepen is, is er ook een vaste secretaris.
Voor ieder lid is ook een plaatsvervanger aangeduid.

CONTACT EN INFO

Het secretariaat van de GECORO is gevestigd op het gemeentehuis te 9180 MOERBEKE, secretariaat, Lindenplaats 7, 1° verdieping.

Bereikbaar : tijdens de gewone kantooruren of na afspraak. 

Fax 09 346 64 08

Voorzitter: Noël Bleyenberg
Secretaris: 
Mathias Beeldens

GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening)

WAT BETEKENT GECORO ?

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, is een gemeentelijke adviesraad inzake de ruimtelijke ordening.

TAKEN VAN DE GECORO

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening regelt de samenstelling en werking en geeft aan deze commissie een belangrijke, voornamelijk adviserende bevoegdheid in het kader van het gemeentelijk beleid inzake de ruimtelijke ordening.

Deze opdracht situeert zich vooral op het terrein van de planning (structuurplan, ruimtelijk uitvoeringsplan enz.) maar kan ook gaan over concrete stedenbouwkundige dossiers.

De GECORO kan advies verlenen op vraag van het gemeentebestuur, op vraag van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar en ook op eigen initiatief.

SAMENSTELLING VAN DE GECORO

De GECORO van Moerbeke telt in totaal 9 leden.

 • Volgende maatschappelijke geledingen worden vertegenwoordigd : 
 1. landbouw
 2. tuinbouw
 3. natuur-milieu
 4. industrie-werkgevers
 5. handelaars
 6. werknemers
 • Daarnaast zijn er 3 deskundigen op het vlak van de ruimtelijke ordening.

Naast deze 9 leden, waarbij de voorzitter begrepen is, is er ook een vaste secretaris.
Voor ieder lid is ook een plaatsvervanger aangeduid.

CONTACT EN INFO

Het secretariaat van de GECORO is gevestigd op het gemeentehuis te 9180 MOERBEKE, secretariaat, Lindenplaats 7, 1° verdieping.

Bereikbaar : tijdens de gewone kantooruren of na afspraak. 

Fax 09 346 64 08

Voorzitter: Noël Bleyenberg
Secretaris: 
Mathias Beeldens