rss

Inname openbaar domein

Niemand mag de openbare weg om private redenen in gebruik nemen zonder voorafgaande
schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid.

Er bestaan verschillende soorten innemingen:

  • stellingen, werfafsluitingen, bouwmaterialen, kranen, dakliften e.d. op de openbare weg, noodzakelijk voor de uitvoering van bouw-, onderhouds-, renovatie- of schilderwerken;
  • containers op de openbare weg gedurende bouw-en/of verbouwingswerken;
  • ...

Een aanvraag tot inname van het openbaar domein moet schriftelijk ingediend worden bij het
gemeentebestuur. De tarieven kan u nalezen in het gemeentelijk reglement gevoegd bij het
aanvraagformulier.

Klik hier (pdf, 123.9 kB) om het formulier te downloaden.