rss

Woonkwaliteitsonderzoeken

De Vlaamse Overheid legt aan huurwoningen een aantal veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsnormen op. Hierdoor krijgen de Vlaamse steden en gemeenten een aantal instrumenten aangereikt die moeten toelaten op hun grondgebied zowel preventief, stimulerend als sanctionerend op te treden, en zo de woonkwaliteit te ondersteunen en te bewaken.

Bij een woonkwaliteitsonderzoek zal een onderzoeker van de Vlaamse Overheid op basis van de opgelegde normen de toestand van de woning nagaan. Hierbij wordt de woning gecontroleerd op ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid. Op basis van een technische fiche zal de toestand van de woning getoetst worden aan een aantal elementaire vereisten die betrekking hebben op de stabiliteit en bouwfysica, de aanwezigheid en de veiligheid van elektrische installaties, gasinstallaties, de toegankelijkheid, de brandveiligheid, de verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden, de sanitaire voorzieningen en de verwarmingsmogelijkheden.

Daarnaast zal ook de bezettingsnorm gecontroleerd worden. Hierbij zal men berekenen hoeveel personen er maximaal in de woning kunnen leven.

Een aanvraag tot onderzoek naar de ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van een woning kan door elke belanghebbende ingediend worden. De aanvraag moet men schriftelijk richten aan:

Gemeentebestuur Moerbeke

Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Lindenplaats 7

9180 MOERBEKE.

Retributie op afgifte conformiteitsattest (pdf, 100.3 kB)