rss

Gewestplan

Gewestplannen zijn bestemmingsplannen die op het einde van de jaren 1970 voor het volledige Belgische grondgebied zijn gemaakt (48 in totaal). Een gewestplan legt de algemene bestemmingen vast van de verschillende delen van het grondgebied zoals wonen, industrie, landbouw, parkgebied,...

De gemeente Moerbeke valt binnen het gewestplan Gentse en Kanaalzone (goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 september 1977).

Hier kan u het gewestplan raadplegen: http://www.geopunt.be/

Op dit moment maakt men geen gewestplannen of gewestplanwijzigingen meer. Tegenwoordig legt men bestemmingen vast in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). De bestaande gewestplannen (dus ook het gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone’) blijven echter bestaan en blijven geldig tot ze worden vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan.