rss

Structuurplanning

Het ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een lange - termijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie.
Het is er op gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.

Er worden ruimtelijke structuurplannen opgemaakt op 3 niveau’s:

  • Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV): voor het grondgebied van het Vlaams Gewest
  • Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS): voor het grondgebied van de provincie (Oost-Vlaanderen)
  • Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS): voor het grondgebied van de gemeente (Moerbeke).

Ieder ruimtelijk structuurplan bestaat uit drie delen :

  1. het informatief gedeelte: informatie over de bestaande ruimtelijke structuren
  2. het richtinggevend gedeelte: beschrijving van de toekomstvisie en de gewenste ruimtelijke structuur
  3. het bindend gedeelte: bevat acties waartoe respectievelijk het Vlaams Gewest, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Moerbeke zich verbinden om uit te voeren.