rss

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Bestemmingsplannen die worden opgemaakt na goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), worden ruimtelijke uitvoeringsplannen genoemd.

Een RUP wordt opgemaakt voor een gedeelte van het grondgebied en primeert op de bestemming die door het gewestplan aan de percelen werd toegekend. Bij een RUP wordt aan de hand van stedenbouwkundige voorschriften en kaarten bepaald welke bestemming en voorschriften aan elk perceel gegeven worden. Een RUP legt eveneens vast wat er in de verschillende zones mag gebouwd worden en hoe dat moet gebeuren (bijvoorbeeld de bouwhoogte en materiaalkeuze).

De goedgekeurde RUP's op het grondgebied van de gemeente Moerbeke liggen ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

De goedgekeurde gemeentelijke RUP's kan u hier vinden: