rss

IBA (Individuele behandelingssysteem voor afvalwater)

IBA (Individuele behandelingssysteem voor afvalwater)

Als uw woning gelegen is in een zone waar geen riolering ligt en waar ook in de toekomst geen rioleringsnetwerk zal worden aangelegd, dan moet het huishoudelijk afvalwater individueel gezuiverd worden in een individueel behandelingssysteem voor afvalwater of kortweg IBA.

Zones waar geen rioleringsnetwerk ligt of zal worden uitgebouwd, zijn aangeduid als rode cluster in het zoneringsplan. Of uw woning gelegen is een rode zone waar u verplicht bent om het huishoudelijke afvalwater te zuiveren in een IBA kan u terugvinden op http://geoloket.vmm.be/zonering .

De gemeente heeft een overeenkomst met RioP (samenwerkingsverband van De Watergroep en Aquafin) voor de plaatsing, de controle en het beheer van IBA’s in die buitengebieden die volgens het zoneringsplan staan aangeduid als rode cluster. Voor meer informatie over de voorwaarden voor de plaatsing van een IBA bij uw woning kan u contact opnemen met de diensten van De Watergroep of Aquafin, of kan u terecht bij de gemeentelijke milieudienst.