rss

Straatnamen met een verhaal

Een nieuwe straat krijgt bij de aanleg vanzelfsprekend ook een naam. Het is de gemeenteraad die in openbare zitting de naam toewijst.

Vooraleer dit gebeurt zal eerst de Cultuur Adviesraad (CAR) één of meerdere gemotiveerde voorstellen overmaken aan het College van Burgemeester en Schepenen. De CAR consulteert vooreerst de Heemkundige Kring. Deze organisatie is bekend met de streek en zijn verleden en probeert dan ook gepaste items te linken om tot één of meerdere goede voorstellen te komen.

Daarnaast kunnen er ook voorstellen komen vanuit de gemeente of individuele initiatieven.

De CAR zal de verschillende voorstellen overwegen om uiteindelijk een definitief voorstel aan het College van Burgemeester en Schepenen over te maken. Dit college kan dan aanvaarden (of terugsturen) en op de agenda van de Gemeenteraad plaatsen. 
Zodra de gemeenteraad de nieuwe straatnaam heeft goedgekeurd, is dit definitief.

Zo zijn er enkele straten waarbij een verklaring of een verhaal achter de naam verscholen zit. Deze worden hieronder aangevuld. Deze pagina is nog in opbouw.

Boekweithof

Bremstraat

Papemutse

Peerke-plein

Herdershof

Hoveniershof

Zate

...