rss

Sportdienst

Heeft tot taak:

 • Verstrekken van informatie en voorleggen van beleidsnota’s aan de inrichtende overheid.
 • Acties voeren voor animatie en de promotie van “sport voor allen”.
 • Verzamelen van gegevens die nuttig zijn voor het sportbeleid in de gemeente.
 • Begeleiding van het sportgebeuren in de gemeente.

De dagelijkse leiding van de Gemeentelijke Sportdienst is in handen van de sportfunctionaris: Veerle De Meyer

 • Leiding van de Gemeentelijke Sportdienst en beheer van Gemeentelijke Sportaccommodatie.
 • Adviserende en informatieve taak naar Sportraad, Sportclubs, Gemeentebestuur en de sportbeoefenaars (bevolking).
 • Organiserende taak (sportpromotieactiviteiten).
 • Dienstverlening.

Welke informatie en dienstverlening kan u krijgen op de Gemeentelijke Sportdienst?

 • Sportpromotieacties van Sport Vlaanderen, sportfederaties,..
 • Gratis ‘sport +verzekering’ voor sportactiviteiten (enkel voor socio-culturele en jeugdverenigingen).
 • Informatie over trainers, kadervormings- en initiatiecursussen.
 • Informatie over sportinfrastructuren van Moerbeke.
 • Informatie over de sportverenigingen van Moerbeke.
 • Aanvragen lesgevershulp (vb. kleuterzwemmen, seniorengymnastiek, damesgym,...).
 • Informatie over de gemeentelijke Sportraad.
 • Het uitlenen van sportmateriaal Sport Vlaanderen, Sportregio,...