rss

Bevolkingsregisters: ambtshalve inschrijving

Burgerzaken

Lindenplaats 7
9180 MOERBEKE
tel. 09 346 80 05
Mail ons

Openingsuren

Ook bancontact beschikbaar

Wat?

Ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister.

Voor wie?

Voor iedereen die niet spontaan zijn adreswijziging aangeeft, kan het college van burgemeester en schepenen, na vaststelling door een wijkagent, iemand ambtshalve inschrijven.