rss

Bevolkingsregisters: ambtshalve schrapping

Burgerzaken

Lindenplaats 7
9180 MOERBEKE
tel. 09 346 80 05
Mail ons

Openingsuren

Ook bancontact beschikbaar

Wat?

Ambtshalve schrapping uit de bevolkingsregisters.

Voor wie?

Voor iedere inwoner die, na uitgebreid onderzoek, niet meer in de gemeente wordt aangetroffen.

Wat zijn de stappen?

De wijkagent maakt hiervan een verslag op voor de dienst Bevolking. Er wordt een beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen om de perso(o)n(en) ambtshalve te schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente.