rss

Verkiezingen: Inschrijving van EU-burgers en niet EU-burgers op de kiezerslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

Burgerzaken

Lindenplaats 7
9180 MOERBEKE
tel. 09 346 80 05
Mail ons

Openingsuren

Ook bancontact beschikbaar

Ben je niet-Belg, woon je in Moerbeke en wil je stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018? Dien dan ten laatste op 31 juli 2018 het aanvraagformulier in om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Voor de provincieraadsverkiezingen kan je niet stemmen.

Heb je al eens gestemd bij gemeenteraadsverkiezingen in België? Dan hoef je niet opnieuw in te schrijven.

Welke voorwaarden moeten de niet-Belgische burgers van de Europese Unie vervullen om te mogen stemmen?

 • Je bent minstens 18 jaar op 14 oktober 2018.
 • Op 1 augustus 2018 woon je officieel in Moerbeke, m.a.w. je bent ingeschreven in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.
 • Je hebt burgerlijke en politieke rechten op 14 oktober 2018 (je bent niet uitgesloten of geschorst uit het kiesrecht).
 • Je hebt een van deze documenten:
  • Verklaring van inschrijving in het vreemdelingenregister (bijlage 8 of een elektronische vreemdelingenkaart E)
  • Document ter staving van duurzaam verblijf als inschrijving in het bevolkingsregister (bijlage 9bis of elektronische vreemdelingenkaart E+).

Welke voorwaarden moeten de niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie vervullen om te mogen stemmen?

 • Op 1 augustus 2018 woon je officieel in Moerbeke, m.a.w. je bent ingeschreven in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.
 • Je hebt burgerlijke en politieke rechten op 14 oktober 2018 (je bent niet uitgesloten of geschorst uit het kiesrecht).
 • Op het moment van de indiening van de aanvraag, heb je 5 jaar ononderbroken een hoofdverblijfplaats in België (wettig verblijf).
 • Bij je inschrijving verklaar je dat je de grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden naleeft. 

Hoe inschrijven op de kiezerslijsten?

 • Neem een kopie van je verblijfskaart.
 • Bezorg ons het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met een kopie van je verblijfskaart ten laatste op 31 juli 2018:
  • Door persoonlijk afgifte op de dienst vreemdelingen
  • Per post
   Gemeentebestuur Moerbeke
   Dienst Burgerzaken
   Lindenplaats 7
   9180 Moerbeke

Na ontvangst van het aanvraagformulier kijken wij na of je aan de voorwaarden voldoet. Na goedkeuring krijg je een bevestiging.

Eenmaal ingeschreven als kiezer op de kieslijst ben je verplicht om te gaan stemmen

Meer info?

De toekenning van actief (mogen stemmen) kiesrecht en het passief stemrecht (zich kandidaat kunnen stellen) aan niet-Belgische burgers is een federale bevoegdheid.
De relevante informatie van de Federale Overheid vindt u hier.

Videocampagne 'Ik stem ook' op YouTube (Gesproken in Nederlands, Frans, Duits, Engels, Roemeens, Pools, Arabisch, Russisch, Turks, Spaans)