rss

Rijbewijs: aanvraag rijbewijs

Burgerzaken

Lindenplaats 7
9180 MOERBEKE
tel. 09 346 80 05
Mail ons

Openingsuren

Ook bancontact beschikbaar

Vanaf 11 maart 2013 worden elektronische rijbewijzen in bankkaartmodel afgegeven.

Voorlopig rijbewijs

De aanvraag voor het voorlopig rijbewijs moet persoonlijk gebeuren. Breng het formulier mee van het examencentrum en/of attest van de rijschool. De prijs bedraagt 23 euro. Na vijf werkdagen kan u uw rijbewijs afhalen. 

U kan kiezen uit:

  • Voorlopig rijbewijs 36 maanden = voorlopig rijbewijs met begeleider. 
    U kan dit rijbewijs aanvragen na het afleggen van het theoretische examen en vanaf de leeftijd van 17 jaar. U kiest één of twee begeleiders, zij moeten reeds 8 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en de laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen. 
  • Voorlopig rijbewijs 18 maanden = voorlopig rijbewijs zonder begeleider. 
    U heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt en u heeft 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool? Dan krijgt u een rijgeschiktheidsattest wanneer u geschikt gevonden wordt om alleen te rijden. Met dit attest vraagt u uw voorlopig rijbewijs 18M aan. 

Let op, een voorlopig rijbewijs is niet verlengbaar! 
voorlopig rijbewijs

Rijbewijs 

U slaagde in uw rijexamen. Met het attest van het examencentrum en uw identiteitskaart gaat u naar de dienst rijbewijzen. Mits betaling van 23 euro kan u na vijf werkdagen uw rijbewijs afhalen. Het rijbewijs blijft tien jaar geldig. 

Verlies of diefstal van rijbewijs

Voor de aangifte van verlies of diefstal van een rijbewijs en het vervullen van de formaliteiten voor het bekomen van een duplicaat moet u rechtstreeks naar de lokale politie.

Na aangifte van verlies, wendt u zich tot de dienst rijbewijzen, in het bezit van uw identiteitskaart of aangifte van het verlies van uw identiteitskaart en de aangifte van het verlies van uw rijbewijs. De kostprijs bedraagt 23 euro.

Vernieuwing van uw rijbewijs met medische schifting

U komt met uw rijgeschiktheidsattest voor groep 2 (te bekomen via uw werkgever of via ministerie van volksgezondheid) naar de dienst rijbewijzen en na vijf werkdagen kan u uw rijbewijs afhalen, de kostprijs is 23 euro.

Tussenkomst in retributiekost rijbewijs voor personen met een handicap of medische beperking

Indien u uw rijbewijs moet vernieuwen op basis van een medisch attest groep 1 of een CARA-attest, wordt dit document kosteloos uitgereikt.
Let wel:
Het gaat om een vernieuwing op basis van de vermelde attesten. Elke eerste aanvraag is wel betalend (= 23 euro)

Internationaal rijbewijs

In sommige landen wordt het Belgisch rijbewijs niet erkend.
U kan hierover informatie krijgen bij uw reisbureau of bij de ambassade van uw reisbestemming.
Een internationaal rijbewijs wordt aangevraagd op voorlegging van de identiteitskaart en het geldig nationaal rijbewijs. Breng één recente pasfoto mee. De kostprijs bedraagt 19 euro. Het rijbewijs blijft drie jaar geldig.

Meer informatie?