rss

Verkiezingen

Burgerzaken

Lindenplaats 7
9180 MOERBEKE
tel. 09 346 80 05
Mail ons

Openingsuren

Ook bancontact beschikbaar

Overzicht van de verkiezingen:

 • Federale verkiezingen: verkiezing van de leden van de Kamer van
  Volksvertegenwoordigers en van de rechtstreeks verkozen leden van de
  Senaat. Elke 5 jaar zijn er federale verkiezingen, al kunnen ze worden
  vervroegd.
 • Gewestelijke verkiezingen en gemeenschapsverkiezingen, ook regionale
  verkiezingen genoemd, en de Europese verkiezingen: verkiezing van
  de leden van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels
  Hoofdstedelijk Parlement, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
  en verkiezing van de Belgische leden van het Europees Parlement (om de
  vijf jaar).
 • Gemeente- en provincieraadsverkiezingen: verkiezing van de leden van de
  provincieraden en van de gemeenteraden (om de zes jaar, de laatste was
  op 14 oktober 2012 – de volgende in oktober 2018).

De volgende verkiezingen

De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 zijn de volgende
verkiezingen. Deze gaan door op 14 oktober 2018.

Veelgestelde vragen

Voor alle informatie rond verkiezingen kunt u terecht op de website van
vlaanderenkiest. U vindt er onder andere een antwoord op enkele
veelgestelde vragen rond de voorwaarden om te stemmen (de kiesvoorwaarden),
de stemplicht, de stemming bij volmacht en stemmen in het buitenland.

Organisatie van de verkiezingen

De organisatie van de verkiezingen is in handen van de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken, met uitzondering van de verkiezingen voor de provincie- en
gemeenteraden, waarvoor de drie gewesten elk apart volledig verantwoordelijk
zijn.