rss

Kerk Sint-Antonius Abt

De kerk, waarvan het oudste deel dateert uit de 14de eeuw, heeft drie lange beuken. Op de middenbeuk staat een vrij lage achthoekige toren met spitsboogvormige galmgaten. Dit gotisch gebouw werd verscheidene keren verbouwd na plunderingen (1578) en brandstichting (1676).

De 15de eeuwse arduinen doopvont heeft een 19de eeuws deksel. Een deel van de preekstoel is uit 1636. In de rechterbeuk hangt het schilderij met Sint-Antonius en Sint-Sebastiaan "God biddende voor Verlossing van de Pest" in 1653 geschonken door bisschop Antonius Triest.

Een ander merkwaardig doek is "Christus aan het Kruis". Tijdens een restauratie kwam, in de rechterbenedenhoek, de handtekening van Antoon Van Dijck (1599-1641) tevoorschijn.

Het orgel dateert van 1870. De kerk werd in 1943 beschermd als monument. De laatste grote restauratiewerken aan de kerk dateren uit

1987-1988.

kerk St-Antonius Abt
Klik om te vergroten

Klik hier voor terug te keren naar Monumenten.