rss

Heilig Hart kerk Kruisstraat

De parochiekerk H. Hart is een oostelijk georiënteerde kerk midden een aangelegde tuin en met achterliggend het kerkhof. Waarschijnlijk ter hoogte van de huidige kerk bevond zich eertijds een grenskapel voor de gelovigen van Beoostenblij (heden Axel, Nederland) opgericht in 1651 na toestemming van bisschop Triest. In 1687 verkreeg de pastoor toestemming om de kapel te verplaatsen naar het beter bereikbare Koewacht. Het koor van de kapel werd aanvankelijk bewaard ter nagedachtenis van de aldaar begraven overledenen en verdween op een onbekend tijdstip. In 1902 werd achter de H. Jozefkapel - deze bevindt zich 50 meter ten noorden van deze plaats - een noodkerk opgericht die terzelfdertijd werd erkend als parochiekerk.

In 1908 volgde de bouw van de huidige kerk, die werd ingewijd op 29 augustus 1910. Rond het plantsoen vooraan vind je een ommegang van de zeven blijde en droevige mysteries van de H. Jozef. Die bestaat uit zeven neogotische sokkelkapelletjes.

Sponsor:

76613_strada Thierry Walbrecht - Advocaat

kerk Kruisstraat2

kerk Kruisstraat3

kerk Kruisstraat1

kerk Kruisstraat4

kerk Kruisstraat5

kerk Kruisstraat6

kerk Kruisstraat7

kerk Kruisstraat8

kerk Kruisstraat9

Klik hier voor terug te keren naar Monumenten.