rss

Appartementen

Het Sociaal Huis beschikt sinds februari 2009 over 10 appartementen, gelegen te Hospicestraat 15D, 9180 Moerbeke-Waas. Het betreft 4 appartementen met 2 slaapkamers en 6 appartementen met 1 slaapkamer, centraal gelegen in de gemeente. De huuraanvragen worden gericht aan het Sociaal Huis. De toewijzing gebeurt door het Bijzonder Comité, rekening houdende met de rationele bezetting en de wachtlijst. De woningen worden prioritair toegewezen aan Moerbekenaren. De bewoners kunnen terecht met hun problemen bij de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis. De appartementen zijn individuele woongelegenheden die enkel beroep kunnen doen op de maaltijden die genuttigd kunnen worden in de polyvalente zaal van het Woon- en Zorgcentrum Ter Moere.

De toewijzing van een huurappartement gebeurt op basis van de rationele bezetting d.w.z.: het aantal beschikbare slaapkamers van een toe te wijzen woning moet zo dicht mogelijk aansluiten bij het aantal slaapkamers dat volgens de gezinssamenstelling nodig is.

Er wordt voorrang verleend aan de kandidaat-huurder die in de periode van 6 jaar vóór de toewijzing ten minste 3 jaar inwoner is of geweest is van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is.

Bij de toewijzing van de woongelegenheden wordt er weliswaar rekening gehouden met de rationele bezetting en het intern huurreglement.

Contactpersoon

Maatschappelijk werker
Stephanie Poppe 
Tel. 09 326 71 94