rss

Voorschotten

Soms kunnen personen niet direct over de werkloosheidsuitkering, de ziektevergoeding, het pensioen, de kinderbijslag, het loon, … beschikken, dit omdat hiermee vaak heel wat administratie gepaard gaat. In sommige gevallen kan net deze "wachttijd" voor financiële problemen zorgen. Het Sociaal Huis kan daarom beslissen om, na een sociaal-financieel onderzoek door de maatschappelijk werker, voorschotten toe te kennen op voornoemde uitkeringen, lonen en andere te verwachten inkomsten.  

Het Sociaal Huis vordert deze voorschotten later terug via de uitbetalingsinstelling. 

Contacteer het sociaal huis, klik hier

Maatschappelijk werker
Stephanie Poppe
Tel. 09 326 71 94

Maatschappelijk werker
Dorien Van de Voorde
Tel. 09 326 71 95

Maatschappelijk werker
Naomi Van Osselaer
Tel. 09 326 71 96