rss

Financiële steun

Afhankelijk van de financiële situatie, die wordt nagegaan via een sociaal onderzoek, kan in uitzonderlijke omstandigheden een extra financiële steun worden toegekend, bv. te hoge medische kosten in vergelijking met het inkomen. In de meeste gevallen betreft het een éénmalige steunverlening maar uitzonderlijk kan de dienstverlening in speciën ook op regelmatige basis toegekend worden. Indien het om dringende financiële steun gaat en een oplossing niet kan wachten tot het volgende Bijzonder Comité, kan de steun toegekend worden op basis van en beslissing van de voorzitter. Het Bijzonder Comité belist over het al dan niet terugvorderbaar karakter van de steunverlening.

Contacteer het sociaal huis, klik hier.

Maatschappelijk werker
Stephanie Poppe
Tel. 09 326 71 94

Maatschappelijk werker
Dorien Van de Voorde
Tel. 09 326 71 95

Maatschappelijk werker
Naomi Van Osselaer
Tel. 09 326 71 96