rss

Collectieve schuldenregeling

Als de schuldenlast niet tijdelijk maar structureel is, kan de collectieve schuldenregeling een oplossing bieden. Een advocaat maakt dan het verzoekschrift op en legt het neer op de arbeidsrechtbank.