rss

Budgetbegeleiding - budgetbeheer

Inwoners van de gemeente met afbetalingsproblemen of schulden kunnen de hulp inroepen van de dienst schuldbemiddeling van het Sociaal Huis.

Soms kan met een eenvoudige bemiddeling bij een schuldeiser een afbetalingsplan opgemaakt worden.

Soms is de toestand ernstiger en zal de maatschappelijk werker voorstellen om de schuldoverlast via budgetbeheer of budgetbegeleiding aan te pakken.

Gedurende de ganse duur van de bemiddeling kunnen de cliënten rekenen op psychosociale ondersteuning van de dienst schuldbemiddeling.

Een budgetbegeleiding en een budgetbeheer hebben zowel curatieve als preventieve doelstellingen. In eerste instantie zullen er acties worden ondernomen:

  • Het opstellen van afbetalingsplannen voor schulden.
  • Het onderhandelen met de schuldeisers, energiebedrijven, uitbetalingsinstellingen.
  • Bemiddeling naar deurwaarders toe in verband met een (dreigend) beslag.

Daarnaast heeft een budgetbegeleiding ondermeer tot doel om personen te begeleiden naar een verantwoorde en doordachte manier van besteding van het inkomen. Een budgetbeheer beoogt dezelfde doelstelling, doch hier neemt de sociale dienst het effectieve beheer tijdelijk over van de cliënt(e). Het opnieuw zelfstandig en doordacht beheren van de budgetten is het uiteindelijke einddoel van beide begeleidingen.

Tot slot wordt er van de cliënt(e) verwacht dat hij/zij, tijdens de gehele begeleiding, betrokken blijft bij zijn/haar persoonlijke financiële situatie.

Contacteer het sociaal huis, klik hier

Maatschappelijk werker
Stephanie Poppe
Tel. 09 326 71 94

Maatschappelijk werker
Dorien Van de Voorde
Tel. 09 326 71 95

Maatschappelijk werker
Naomi Van Osselaer
Tel. 09 326 71 96