rss

Hulp aan asielzoekers

Het Sociaal Huis Moerbeke helpt asielzoekers en vreemdelingen met een tijdelijk statuut waar wij voor bevoegd zijn.

We geven hen onder meer informatie over :

 • helpen zoeken naar geschikte huisvesting
 • taallessen
 • schuldbemiddeling
 • opvolgen van de asielprocedure
 • begeleiden in de zoektocht naar werk
 • bevorderen van de integratie
 • opvolgen van medische problemen
 • contactpersoon tussen scholen en betrokkenen
 • wegwijs maken in de sociale zekerheid (inschrijven bij mutualiteit,...)
  dit doen we in samenwerking met andere welzijnsdiensten.

Vreemdelingen die een asielaanvraag ingediend hebben of ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, kunnen, na onderzoek van het Sociaal Huis, eventueel een leefloon ontvangen.

Contactpersoon

Maatschappelijk werker
Stephanie Poppe
Tel. 09 326 71 94