rss

Opleiding & werk

Indien men een leefloon ontvangt van het Sociaal Huis zal bekeken worden in welke mate de situatie kan verbeterd worden door middelen van activering.

Door een tewerkstelling aan te bieden in het kader van een Traject Tijdelijke Werkervaring treedt het Sociaal Huis op als werkgever met als doel u het vereiste aantal arbeidsdagen te laten presteren om in regel te komen met de sociale zekerheid.

Er zal samen met de persoon in kwestie bekeken worden welke vorm van tewerkstelling het best past bij de concrete situatie en vaardigheden.

Tijdens de tewerkstelling wordt men begeleidt door iemand op de werkvloer en vanuit het Sociaal Huis. Doorheen de tewerkstellingsperiode krijgt de betreffende persoon de kans om te werken aan arbeidsattitude, sociale en communicatieve vaardigheden.

Werken aan activering blijft een voorwaarde voor het toekennen en behoud van het leefloon en andere financiële tussenkomsten.

Voorwaarden

Men dient gerechtigd te zijn op leefloon;

EN ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister;

EN niet gerechtigd te zijn op een volledige sociale uitkering.

Contacteer :

Maatschappelijk werker
Naomi Van Osselaer 
Tel. 09 326 71 96

Ma. - vr.

dinsdag

09.00u - 12.00u

13.30u - 16.30u

Op afspraak

Ma.- woe. - don. -vrijd.

13.30u - 16.30u