rss

Minder Mobielen Centrale (MMC)

Wat?

De MMC is een vervoersdienst die het Sociaal Huis sinds januari 2002 aanbiedt aan mensen die verplaatsingsproblemen hebben. Dit vervoer kan voor allerlei doeleinden gebruikt worden: vrije tijdsbesteding, (ziekenhuis)bezoeken, winkelen, enz.

Werking

Een gebruiker dient eerst het lidmaatschap aan te vragen bij de het Sociaal Huis. Een rit dient minimaal 3 werkdagen op voorhand te worden aangevraagd. Het Sociaal Huis zoekt vervolgens een chauffeur (een vrijwilliger) en verwittigt opnieuw het lid. 

Voorwaarden

  • Er dient een verplaatsingsprobleem te zijn omwille van ouderdom, ziekte of sociaal isolement;
  • Het inkomen van de gebruiker dient lager te zijn dan tweemaal het leefloon van zijn/haar categorie;
  • Voor het traject mag geen openbaar vervoer bestaan, tenzij de toestand van de aanvrager het gebruik ervan onmogelijk maakt.

Kostprijs

  • Het lidmaatschap bedraagt 10 euro/jaar voor een alleenstaande en 15 euro/jaar voor een koppel, wie lid wordt na 1 juli betaalt 5 euro voor een alleenstaande en 10 euro voor een koppel voor de rest van het jaar.
  • Er wordt een tarief aangerekend van 0,34 euro per km (gerekend vanaf het huis van de chauffeur).
  • Sommige mutualiteiten betalen het lidgeld op het einde van het jaar terug.

Contacteer het sociaal huis, klik hier.

Maatschappelijk werker 
Stephanie Poppe
Tel. 09 326 71 94

Maatschappelijk werker 
Dorien Van de Voorde
Tel. 09 326 71 95

Maatschappelijk werker 
Naomi Van Osselaer
Tel. 09 326 71 96