rss

Personen Alarm Systemen (PAS)

Om het veiligheidsgevoel te vergroten, heeft het Sociaal Huis sinds juli 2010 vijf nieuwe personenalarmsystemen aangekocht die ter beschikking worden gesteld aan senioren en mindervalide hulpbehoevenden.

Wat?

Een personenalarmsysteem is een toestel bestaande uit twee onderdelen: een draadloos minizendertje met een knop dat rond de hals of de arm wordt gedragen en een alarmkiezer dat is verbonden met de telefoon. In een noodsituatie (bvb een valpartij), wordt via de telefoon, door middel van een druk op de knop van het zendertje, dit alarmsignaal onmiddellijk naar de alarm- meldcentrale verstuurd. Deze centrale verwittigt op zijn beurt een aantal contactpersonen die de gebruiker op voorhand heeft gekozen.  Dit kunnen zowel vrienden, familieleden, kennissen als professionele hulpverleners zijn, zoals de huisdokter. Het gevoel van angst voor noodsituaties, wanneer de gebruiker bvb alleen thuis is, kan aldus voor een groot stuk verdwijnen.

Kostprijs

15 euro/maand (huur toestel + abonnement op de alarmcentrale). 

Contactpersoon

Maatschappelijk werker
Naomi Van Osselaer 
Tel. 09 326 71 96