rss

Pereboomsgat

De Pereboomsgatkreek is een uitloper van de Moerspeye (waarvan het restant nu nog Moerspuische watergang noemt) die via de Braakman (toen nog een zeearm) in verbinding stond met de Honte. In 1767 werd de Moerspuipolder bedijkt, maar het Pereboomsgat, dat niet volledig op "Staten bodem" lag, bleef onaangeroerd. Daartoe diende men de dijk dwars door de kreek te bouwen.

Grenspaal nr. 292 dateert uit 1843. De grenspalen op Moerbeeks grondgebied dragen de nummers 290 tot 296. Ze werden geplaatst nadat het vastleggen van de officiële grens bij de onafhankelijkheid van België enige jaren op zich liet wachten. De grens loopt door het midden van de kreek en is afgebakend met houten palen, die zich onder de waterlijn bevinden.

Naast de kreek is een eiland gevormd omringd door een afwateringsbeek.

Een wandelroute genoemd naar deze kreek vertrekt aan de kerk van de Kruisstraat en slingert zich door de polders om ook dit mooie plekje aan te doen.

Sponsor: Advocaat Thierry Walbrecht

Klik hier voor terug te keren naar Monumenten.