rss

Beslissing plan-MER-screening PRUP Suikerfabrieksite en omgeving

De provincie Oost-Vlaanderen maakt momenteel een ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor de suikerfabrieksite en omgeving.

Voorafgaand aan de plenaire vergadering werd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie besloten dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en deze beslissing zijn raadpleegbaar op de website van de dienst MER (www.mervlaanderen.be, code SCRPL16291) en kunnen ingekeken worden op het gemeentehuis, dienst stedenbouw, en dit van 13 april 2017 tot en met 12 mei 2017.

Terug naar alle nieuws