rss

5 infomarkten over de ombouw van de R4 Oost en West

Met de ombouw van de R4 West en Oost maakt de Vlaamse overheid werk van een vlottere, veiligere en fietsvriendelijkere R4 in Gent, Zelzate en Evergem. Van 3 april tot 31 mei loopt het openbaar onderzoek voor het project-milieueffectenrapport (project-MER). Dat is een onderzoek dat alle effecten van de ombouw op mensen, milieu, dieren en planten in kaart brengt.

Hoe ziet de toekomst van de R4 West en Oost eruit?

De R4 West en Oost worden primaire wegen in Gent, Zelzate en Evergem. Tussen de N9 in Wondelgem en Zelzate (R4 West) en het kruispunt aan Eurosilo en Zelzate (R4 Oost) pakken we de weg zelf, inclusief alle kruispunten en de fietsinfrastructuur aan. Kort samengevat zullen er na de ombouw:

● zo goed als geen kruispunten met lichten meer zijn op de R4 West en Oost, maar wel nog bruggen, tunnels of onderdoorgangen (korte tunnel),

● veilige fiets(snel)wegen liggen langs en over/onder de R4,

● zijstraten met een lokale functie afgesloten zijn van de R4.

Meer info over dit project op www.wegenenverkeer.be/R4WO

Uw mening telt tijdens het openbaar onderzoek

De eerste stap in een project-MER is het openbaar onderzoek. In deze periode kunt u de kennisgevingsnota inkijken. Daarin is beschreven welke milieueffecten in kaart worden gebracht tijdens het onderzoek en op welke manier dat zal gebeuren. U kan tijdens het openbaar onderzoek opmerkingen of suggesties doen over hoe het MER moet opgemaakt worden. De bedoeling van het openbaar onderzoek is het milieueffectenrapport beter en vollediger maken.

5 infomarkten

Om u tijdens het openbaar onderzoek goed te informeren, organiseert het Agentschap Wegen en Verkeer een infomarkt in Evergem (18/4), Zelzate (20/4), Wachtebeke (24/4), Oostakker (26/4) en Wondelgem (28/4). Tijdens de infomarkt komt u meer te weten over hoe de R4 en alle kruispunten op de R4 er in de toekomst uit zullen zien. U vindt er ook info over het project-MER en hoe u kunt reageren tijdens het openbaar onderzoek.

Terug naar alle nieuws