rss

Word energieambassadeur!

Tot 1 oktober 2017 kan je als gemeente, school, organisatie, bedrijf of buurtgroep een voorstel indienen bij de Provincie Oost-Vlaanderen om energieambassadeur te worden. Je kan een subsidieaanvraag indienen voor een concreet project dat als doel heeft om de CO2-uitstoot te verminderen in Oost-Vlaanderen.

Wens je een project in te dienen? Neem dan vooraf contact op met de dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling. Wij geven graag feedback op jouw voorstel! Ga naar onze website voor meer informatie: www.oost-vlaanderen.be/energieambassadeurs.

Meer info:

Saskia Van der Stricht, tel. 09 267 78 16

Stijn Vandamme, tel. 09 267 78 17

energieambassadeurs@oost-vlaanderen.be

Terug naar alle nieuws