rss

Bekendmaking gemeenteraad mei 2017.

BEKENDMAKING

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 9180 Moerbeke, brengt ter kennis van de belangstellenden dat tijdens de gemeenteraadszitting van 30 mei 2017 volgende agendapunten werden goedgekeurd.

DAGORDE

Openbare zitting:

 1. - GR/2017/048 - De notulen van de gemeenteraadszitting van 25 april 2017 worden unaniem goedgekeurd.

 2. - GR/2017/035 - Jaarrekening 2016.

 3. - GR/2017/036 - TMVW (IC): kennisname agenda gewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag.

 4. - GR/2017/037 - TMVW (IC): kennisname agenda buitengewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag.

 5. - GR/2017/038 - Interwaas: kennisname agenda buitengewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag.

 6. - GR/2017/040 - Leveren en plaatsen van een loopbrug aan de site 'Hof De Fonteyne' - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze.

 7. - GR/2017/042 - Goedkeuring verkoop schoolbus.

 8. - GR/2017/043 - Niet realiseren binnen de 5 jaar van de rooilijn ter hoogte van de woning Statiestraat 99 naar aanleiding van een aanvraag om stedenbouwkundige vergunning.

 9. - GR/2017/044 - Opmaak van een masterplan voor het centrum van de gemeente - mandaat aan de Vlaamse bouwmeester voor de organisatie van een open oproep.

 10. - GR/2017/045 - Bijdrage MUGheli.

 11. - GR/2017/046 - Veilige fietsenstallingen.

 12. - GR/2017/047 - Veiligheid aan de scholen op de Kruisstraat en Koewacht.

De lijst met de beknopte beschrijving van de dagorde ligt ter inzage van het publiek vanaf

09-06-2017 tot en met 29-06-2017 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

U kunt inzage nemen van voormelde lijst op het bureau secretariaat.

9180 Moerbeke, 8 juni 2017.

B. Put R. De Caluwé

Secretaris Burgemeester-Voorzitter

Terug naar alle nieuws