rss

Uitbreiding polders

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Moerbeke brengt ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek geopend wordt over de uitbreiding van de Polder van Moervaart en Zuidlede, Moerbeke-Polder en Polder Sinaai-Daknam.

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst Stedenbouw, eerste verdieping, vanaf 16 augustus 2017 tot en met 14 september 2017, elke werkdag van 8u tot 11u45, en op woensdag van 13u tot 16u45.

Bezwaren of opmerkingen kunnen ingediend worden binnen deze termijn bij het college van burgemeester en schepenen van Moerbeke.

Terug naar alle nieuws