rss

Provincie Oost-Vlaanderen zoekt goede buren van de waterloop

Woon jij langs een provinciale waterloop? Dan ben je een buur van het provinciebestuur. Waterlopen vereisen een goed beheer. Daarvoor bestaan spelregels en het is belangrijk dat alle buren die regels kennen en respecteren.

Deze regelgeving is erg complex. Daarom heeft de Provincie de essentie ervan in begrijpbare taal gebundeld in een brochure. Zij hoopt op deze manier de belangrijkste vragen van oeverbewoners of van wie professioneel met waterlopen bezig is, te beantwoorden.

Je komt bijvoorbeeld te weten wie welke beken onderhoudt en hoe dat in zijn werk gaat, hoe je als oeverbewoner een vergunning aanvraagt als je zelf werken aan een waterloop wil uitvoeren en aan welke regels beplanting en constructies langs waterlopen moeten voldoen. De brochure legt verder uit waar de grens loopt tussen de private eigendom en deze van de waterloopbeheerder. Tenslotte komt ook de bestrijding van schadelijke exotische planten en dieren aan bod en gaan we na hoe we modderstromen bij hevige neerslag kunnen inperken.

Brochure aanvragen

De gedrukte brochure kan aangevraagd worden via waterbeleid@oost-vlaanderen.be. Ze is ook digitaal downloadbaar op www.oost-vlaanderen.be/oeverbewoner. Op deze pagina kan je ook bekijken wat de bekende Oost-Vlaming Jan Matthys hierover te vertellen heeft.

Terug naar alle nieuws